Een kindcentrum...

Welkom bij Platijn, het kindcentrum met Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Platijn is een ontmoetingsplek met een levendige én een rustige sfeer. Het is een Brainportschool die midden in de buurt en de maatschappij staat, waar iedereen zich welkom voelt en waar je mag zijn wie je bent. Wij zorgen ervoor dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dit doen we vanuit onze kernwaarden.(zie rechts op de pagina)

Wij geven Ontwikkelingsgericht onderwijs door met de leerlingen aan steeds nieuwe boeiende thema’s uit de echte wereld te werken en zo ontstaat er plezier voor leren. In ons onderwijs vinden wij de leerlijnen en de resultaten net zo belangrijk als de sfeer, het samenwerken en het werkproces. Dit onderwijs is mede gebouwd op de vijf pijlers van Brainport:
- Samenwerken
- Professionalisering
- 3 O leren (ontwerpen, ontdekken en onderzoeken)
- Internationalisering
- Contextrijke leeromgeving

Een kindcentrum, dat betekent opvang en onderwijs in één gebouw. Maar ook dan nog kunnen er flinke verschillen zijn.Op kindcentrum Platijn zijn we al sinds 2010 bezig met afstemming van onderwijs en opvoeding. We waren destijds de eersten in Best. Integratie van opvang en onderwijs, dat merken de kinderen aan doorgaande ontwikkelingslijnen van 0 - 13, aan gezamenlijke projecten en vieringen. Kinderen van de Hummeltuin, die regelmatig onder begeleiding samen werken en spelen met de kinderen van unit 1. Zij kennen de leerkrachten van 'de school', en andersom leren ook de leerkrachten van unit 1 de kinderen kennen. Pedagogisch medewerkers van Korein, want die organisatie verzorgt de dagopvang van 0-4 jaar, de tussenschoolse opvang en de BSO voor- en na schooltijd, draaien mee bij de studiedagen. We kijken gezamenlijk naar de ontwikkelingen voor ons nieuwe gebouw enzovooorts.

 Kindcentrum Platijn biedt onderwijs aan op basis van het OGO concept, OntwikkelingsGericht Onderwijs. Dit houdt in dat we kinderen betrekken bij de inrichting van betekenisvolle thema's die aan de orde komen. Wij houden, met de doelen van het onderwijs in gedachten, natuurlijk in de gaten dat kinderen met alle stof van de basisschool in aanraking komen.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT