Een kindcentrum...

Een kindcentrum, dat betekent opvang en onderwijs in één gebouw. Maar ook dan nog kunnen er flinke verschillen zijn.Op kindcentrum Platijn zijn we al sinds 2010 bezig met afstemming van onderwijs en opvoeding. We waren destijds de eersten in Best. Integratie van opvang en onderwijs, dat merken de kinderen aan doorgaande ontwikkelingslijnen van 0 - 13, aan gezamenlijke projecten en vieringen. Kinderen van de Hummeltuin, die regelmatig onder begeleiding samen werken en spelen met de kinderen van unit 1. Zij kennen de leerkrachten van 'de school', en andersom leren ook de leerkrachten van unit 1 de kinderen kennen. Pedagogisch medewerkers van Korein, want die organisatie verzorgt de dagopvang van 0-4 jaar, de tussenschoolse opvang en de BSO voor- en na schooltijd, draaien mee bij de studiedagen. We kijken gezamenlijk naar de ontwikkelingen voor ons nieuwe gebouw enzovooorts.

 Kindcentrum Platijn biedt onderwijs aan op basis van het OGO concept, OntwikkelingsGericht Onderwijs. Dit houdt in dat we kinderen betrekken bij de inrichting van betekenisvolle thema's die aan de orde komen. Wij houden, met de doelen van het onderwijs in gedachten, natuurlijk in de gaten dat kinderen met alle stof van de basisschool in aanraking komen.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl