Pestprotocol

Het pestprotocol van Kindcentrum Platijn is gebaseerd op drie aspecten van ‘Ons verhaal’.
Wij zien jou

Wij sluiten aan op wie je bent en luisteren naar je verhaal. Wij geven ruimte aan wat je kunt ontwikkelen. Wij vullen niet in, maar luisteren zonder oordeel, waarderen jouw aandeel in het geheel.

Je doet er toe

Het Kindcentrum dat we zijn en willen worden, is als een goede vriend of vriendin, die naast je komt staan en met oprechte interesse informeert hoe het met je gaat, wat je bezig houdt en wat je nodig hebt. Geen opsmuk of franje, maar pure betrokkenheid en echte aandacht. Als jij je gezien en gehoord voelt, dan zijn wij blij. Samen vinden we de woorden die ons verder brengen, de positieve waardering die je sterker maakt.

Je mag jezelf zijn

Kinderen worden gezien in wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze kunnen worden. We helpen kinderen vertrouwen op te bouwen en eigenwaarde te versterken. We laten hen ervaren dat je kunt leren van fouten maken, laten hen zoeken naar elkaars kwaliteiten en ervaren hoe die elkaar kunnen aanvullen. Elk kind krijgt evenveel aandacht. Dankzij eigen leerlijnen - ieder met eigen doelen en middelen - kunnen kinderen ieder op hun eigen niveau ontwikkelen en tegelijk samen spelen en samenwerken. Ze ontdekken hun eigen grenzen, weten die voor zichzelf te bewaken en die van anderen te respecteren.

We luisteren naar je verhaal en je mag jezelf zijn in alles wat je doet, zegt en voelt. Helaas kan

het voorkomen dat je niet jezelf kunt zijn doordat anderen je belemmeren in wie je bent en wat je doet.

Voor ons is samenwerken en luisteren naar elkaar van groot belang, zeker als het gaat om welbevinden van een kind.

Het kindcentrum ziet ouders als educatief partner in de ontwikkeling van hun kind.

In situaties waarbij pesten onderwerp van gesprek is handelen wij als volgt:

1. Signalering:
signalen van pesten kunnen via verschillende wegen bij ons komen:
Signalering door het kind zelf.
Signalering door andere kinderen.
Signalering door de ouders van het kind.
Signalering door medewerkers.
Signalering door derden.

Het signaal wordt als eerste met de betreffende medewerker van Kindcentrum Platijn besproken. Directie kan wanneer gewenst, in tweede instantie, een rol hebben.

2. Duiden:
na signalering gaan we in gesprek met het kind en de ouders.

Samen bepreken we de situatie met elkaar aan tafel.

3. Plan van aanpak:
In overleg met alle betrokkenen maken we, wanneer nodig, een plan van aanpak waar de volgende zaken in verwerkt zouden kunnen worden:

  • Handelswijze in de unit door de medewerkers.
  • Communicatie afspraken.
  • “Vinger aan de pols” afspraken.

n.b. ten alle tijden bieden we vanuit maatwerk en gesprek een passend traject passend bij de personen en de situatie.