inspectiebezoek

Op dinsdag 30 januari heeft inspecteur Van Baarschot een inspectiebezoek gebracht aan Platijn. Het betrof hier een onderzoek naar het 'didactisch handelen' van de school; zeg maar naar de kwaliteit van het lesgeven. Er werden vier bezoeken aan de units gebracht, twee op iedere locatie. Wat de inspecteur opviel was de betrokkenheid van de kinderen en de leerkrachten.
In het nagesprek, in het bijzijn de bestuurder, in de persoon van Willem Kock, sprak de inspecteur zijn waardering hiervoor uit. Hij waardeerde ook de openheid van betrokkenen. 
De gegevens die de inspecteur verzameld heeft worden, geanonimiseerd, gebruikt voor het jaarlijkse overzicht 'de stand van het onderwijs'. De inspectie bezoekt in het kader hiervan zo'n 500 scholen als steekproef. Platijn was er dus een van. We kijken met veel voldoening terug op deze dag. Het gaf ons een objectief compliment op onze manier van werken.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl