Informatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot ons kindcentrum.

Schoolgids

In de schoolgids vindt u de compacte samenvatting van de informatie over ons kindcentrum. Klik hier of op de link hiernaast om de schoolgids te openen.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier of op de link hiernaast om de samenvatting van het schoolplan te downloaden.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT