Onze nieuwbouw in Dijkstraten
Al sinds 2007 weten we dat we naar de nieuwe wijk Dijkstraten gaan verhuizen. Diverse malen is de verhuizing uitgesteld, de datum van de oplevering van het gebouw is nu vastgesteld op september 2019.

Eind 2017 werd bekend dat woningstichting 'Thuis, die de bouw van de appartementen op de school voor haar rekening zou nemen, zich heeft teruggetrokken uit het project. De gemeente, die het schoolgedeelte bouwt, beraadt zich nu over hoe het verder zal gaan. 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl