COVID-19 en Kindcentrum Platijn

  • Vanwege corono vragen wij ouders om bij de poort afscheid te nemen van hun kind. Bij oudergesprekken zullen we de triage omtrent de gezondheid van de ouder inzetten en kunnen we gesprekken ook online voeren.
  • In unit 1 mag één ouder aanwezig zijn bij het vieren van de verjaardag op school.
  • Oudergesprekken vinden bij voorkeur online plaats. 
  • Ouders van nieuwe kinderen ontvangen we zo mogelijk buiten.
  • Rondleidingen voor nieuwe kinderen worden zo laat mogelijk op de dag ingepland.
  • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
  • We wassen onze handen.

Ventilatie

We hanteren een paar maatregelen conform de richtlijnen van het RIVM en de PO-Raad


Het gebruik van airco’s en ventilatoren

Op Platijn  is op dit moment geen ventilatiesysteem (luchtbehandeling) aanwezig. We zullen de ramen en deuren open zetten om gedurende dag goede ventilatie te hebben.  Dauerlufting staat ten alle tijden open.
Om de directe luchtstroom van de ene persoon naar de andere persoon te voorkomen gebruiken wij geen airco's en ventilatoren.

Aanvullende RIVM-adviezen met betrekking tot ventilatie

Ruimtes in scholen dienen te voldoen aan het Bouwbesluit. Hiernaast adviseert het RIVM om:

  • een luchtstroom van persoon naar persoon te vermijden, bijvoorbeeld als gevolg van (zwenk)ventilatoren of systemen die voor recirculatie zorgen binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven; 
  • We gebruiken de ruimtes waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld zijn.

Meer info op:
https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl