Visie

ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS (OGO)

Platijn bereikt haar doelen volgens de uitgangspunten van ontwikkelingsgericht onderwijs. Kinderen ontwikkelen zich zo breed mogelijk en in hun eigen tempo. Deze ontwikkeling wordt per kind gevolgd en in beeld gebracht. Vervolgens worden de activiteiten afgestemd op de leerling. We helpen de leerlingen een stapje verder. Dit noemen we aansluiten bij de "zone van naaste ontwikkeling". De kwaliteiten en zelfstandigheid van kinderen zijn hierbij belangrijk.

De rol van de leerkracht is heel belangrijk (Bemiddeling). De kinderen krijgen ruimte om eigen initiatieven te nemen en eigen ideeŽn in te brengen waardoor ze meer Betrokken zijn. Hierdoor krijgen de activiteiten Betekenis voor hen. Daarbij zorgt de leerkracht ervoor dat de doelen aanbod komen (Bedoelingen). Dit moet in evenwicht zijn.
Waaraan kan ik zien dat kinderen ontwikkelingsgericht werken?

DOELGERICHT
Onze leerlingen werken doelgericht. In de onderbouw zie je kinderen spelend en ontdekkend leren in de themahoek, waarbij ze de werkelijkheid zo goed mogelijk nabootsen. In de bovenbouw zie je dit terug in het werken met het (taal-)portfolio en zelf geformuleerde onderzoeksvragen.

ZELFBEWUST
Leerlingen worden zich bewust van hun eigen kwaliteiten en talenten. Dit gebeurt door met kinderen in gesprek te gaan. Hierdoor zijn ze mede-eigenaar van hun eigen leerproces. Door de vorderingen van kinderen voortdurend zichtbaar te maken worden ze zich bewust van hun eigen groei en ontwikkeling.

BETROKKEN
Leerlingen zijn betrokken bij het onderwijs door het werken in themaís. Kinderen in de onderbouw leren vanuit spel. In de themahoek wordt de echte wereld zo natuurgetrouw mogelijk nagebootst. Kinderen in de bovenbouw leren vanuit onderzoek. Binnen het thema gaan zij aan de slag met onderzoeksvragen die zij zelf hebben geformuleerd. Tijdens uitstapjes naar bijvoorbeeld een museum, tentoonstelling, boerderij, winkel of dokter zien leerlingen hoe het er in het echt aan toe gaat. Deze kennis zetten ze in, in hun spel en hun onderzoek.

ONDERNEMEND
Leerlingen in de onderbouw ontwikkelen en maken samen met de leerkracht een themahoek, waarin ze spelend leren. Ze denken na over de inrichting en materialen die ze nodig hebben en proberen deze spullen te verzamelen.

VEILIG
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen op Platijn. Door samenwerking en uitwisseling met de andere units en de Hummeltuin kennen ze andere leerlingen, leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Ze zien veel bekende gezichten. In de groepen werken we samen met de kinderen aan een veilige omgeving door veel samen te werken in tweetallen of in grotere groepen. Op die manier leren kinderen elkaar kennen en waarderen ťn leren ze van elkaars kwaliteiten.
Wilt u meer informatie over het onderwijsconcept Ontwikkelingsgericht Onderwijs?
http://www.ogo-academie.nl
Als u na het lezen van de informatie op onze website nog vragen heeft bent u van harte welkom om in een persoonlijk gesprek hierover verder te praten!
In het hiernaast getoonde animatiefilmpje ziet u de lange termijn visie van Stichting Best onderwijs