Ons Kindcentrum

Kindcentrum Platijn is een kindcentrum voor opvang en onderwijs en biedt algemeen bijzonder onderwijs aan. Wij zijn een kindcentrum op algemeen bijzondere grondslag, d.w.z. niet speciaal aan één levensbeschouwing of geloof gebonden.

Populatie

Platijn is gelegen aan de Johannes Vermeerstraat en Koningin Emmalaan en biedt met name kinderen uit de wijken Naastenbest, Wilhelminadorp, Kantonnier, Centrum, Salderes  en natuurlijk Dijkstraten de mogelijkheid onderwijs te volgen op basis van de uitgangspunten van algemeen bijzonder en Protestant Christelijk onderwijs.  
De leerlingenpopulatie heeft een gemengde samenstelling. Daarmee geeft ons kindcentrum een goede weerspiegeling van onze multiculturele samenleving.

Stichting Best Onderwijs

De bestuurlijke verantwoordelijkheid is in handen van de Stichting Best Onderwijs.


Schoolgrootte

Kindcentrum Platijn is een relatief kleine organisatie. Zij heeft met ingang van het schooljaar 2016/201 ongeveer 140 leerlingen die verdeeld zijn over 2x drie ' Units' . De prognose voor de toekomst is dat we qua omvang eerst nog wat zullen krimpen. Met de groei van de wijk Dijkstraten verwachten we ook weer groei op onze locaties. Op beide locaties van Platijn werkt een team bestaande uit 5 vaste Pedagogisch Medewerksters (voor dagopvang en BSO) en 13 leerkrachten. 


Schoolleiding

De leiding is in handen van de directeur en het college van bestuur van de Stichting Best Onderwijs. De directeur is de eerst verantwoordelijke voor de onderwijskundige en dagelijkse gang van zaken.