Medezeggenschapsraad
Hier vindt u alle informatie met betrekking tot de samenstelling van de medezeggenschapsraad.
Samenstelling:
Namens de ouders:
Cobi Hems, voorzitter
Martijn van den Berk
Ayse Gunel (tijdelijk Marina Karnata)

namens het onderwijzend personeel
Saskia van Rooij, secretaris
Jacqueline Bergkamp
Loreal van Breugel
Lees meer

Ouderraad
Hier vindt u alle informatie met betrekking tot de samenstelling van de ouderraad.
Lees meer