Veilig

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen op De Schakel. Door samenwerking en uitwisseling met de andere units en Korein kennen ze andere leerlingen, leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Ze zien veel bekende gezichten. In de groepen werken we samen met de kinderen aan een veilige omgeving door veel samen te werken in tweetallen of in grotere groepen. Op die manier leren kinderen elkaar kennen en waarderen n leren ze van elkaars kwaliteiten.

Leerkrachten creren een veilige speel-werkomgeving waarin kinderen zichzelf mogen zijn en kunnen vertellen wat hen bezighoudt.
De focus ligt op de dingen die goed gaan en al lukken. Zo groeit het zelfvertrouwen..

Ouders zien dat De Schakel een veilige basis is voor hun kind. Ze komen graag op school en voelen zich welkom. Vanuit vertrouwen hebben ouders gesprekken over de voortgang van hun kind. Samen met school vormen zij de veilige omgeving waar hun kind zich kan ontwikkelen. School en ouders stemmen structureel af wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.