Ondernemend

Leerlingen in de onderbouw ontwikkelen en maken samen met de leerkracht een themahoek, waarin ze spelend leren. Ze denken na over de inrichting en materialen die ze nodig hebben en proberen deze spullen te verzamelen.
De leerlingen in de bovenbouw zoeken zelf actief naar antwoorden op hun onderzoeksvragen. Ze maken hiervoor contact met de buitenwereld door te e-mailen, telefoneren en brieven te schrijven.
We maken educatieve uitstapjes.
Wat kinderen daarvan leren laten ze terugzien in hun eindproduct zoals een presentatie, toneelstuk, eigen museum of restaurant.

De leerkrachten werken op schoolniveau en individueel niveau aan de school- en persoonlijke ontwikkeling om zo de kwaliteit van het onderwijs op kindcentrum Platijn te waarborgen.

Voor ouders die ondernemend zijn is ruimte op Platijn. Wij waarderen en stimuleren hun bijdrage vanuit bijvoorbeeld hun beroep, kennis of hobby.