Doelgericht

Leerlingen op De Schakel werken doelgericht. In de bovenbouw zie je dit terug in het werken met het (taal-)portfolio en zelf geformuleerde onderzoeksvragen. In de onderbouw zie je kinderen spelend en ontdekkend leren in de themahoek, waarbij ze de werkelijkheid zo goed mogelijk nabootsen.

Leerkrachten bereiden een thema intensief voor aan de hand van de vastgestelde kerndoelen en leerlijnen. Ze registreren en evalueren nauwgezet de ontwikkeling van de kinderen.

Ouders helpen en ondersteunen doelgericht bij de activiteiten en thema’s op school. Ze worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen bijvoorbeeld tijdens rapportgesprekken en/of portfoliogesprekken.
Hoe oefenen kinderen in groep 3/4 woorden en letters? Klik op onderstaand filmpje!