Betrokken

Leerlingen zijn betrokken bij het onderwijs door het werken in thema’s. Kinderen in de onderbouw leren vanuit spel. In de themahoek wordt de echte wereld zo natuurgetrouw mogelijk nagebootst. Kinderen in de bovenbouw leren vanuit onderzoek. Binnen het thema gaan zij aan de slag met onderzoeksvragen die zij zelf hebben geformuleerd. Tijdens uitstapjes naar bijvoorbeeld een museum, tentoonstelling, boerderij, winkel of dokter zien leerlingen hoe het er in het echt aan toe gaat. Deze kennis zetten ze in, in hun spel en hun onderzoek.

De leerkrachten zijn zeer betrokken bij hun leerlingen. Zij vinden het welzijn van de kinderen het belangrijkst, omdat een kind prettiger speelt en werkt wanneer het goed in zijn vel zit. Leerkrachten zijn vaak in gesprek met kinderen om te weten wat hen beweegt en wat hen bezighoudt.

Ouders zijn betrokken bij het onderwijs op De Schakel. Ze zijn voor en na schooltijd altijd welkom om een praatje te maken, iets te vragen, om naar het werk van hun kinderen te kijken etc. Ouders zijn welkom bij thema-afsluitingen of andere vieringen. De hulp van ouders bij het organiseren en uitvoeren van diverse activiteiten vinden wij heel waardevol.