Dijkstraten

Op weg naar Dijkstraten

In 2007 heeft de toenmalige wethouder aangekondigd dat De Schakel gaat verhuizen naar de nieuwe wijk Dijkstraten. Op zich een juiste mededeling, ware het niet dat de plannen nog in een pril stadium waren. Oorspronkelijk zou de school een plekje krijgen vlak bij het spoor. De provincie heeft echter een streep gezet door het plan. Daarop is een nieuw plan gemaakt dat aangeeft dat er in 2012 zal worden begonnen met bouwen. In de bouwplannen staat verder dat de school in de derde fase van de bouw van de wijk zal worden gerealiseerd, in 2014 zal het permanente gebouw voor de school er moeten staan. Door allerlei omstandigheden is de bouw echter uitgesteld. De planning is dat we het nieuwe gebouw in schooljaar 2017 - 2018 in gebruik kunnen nemen.Ons gebouw, een MFA (Multi Functionele Accommodatie) zal komen te staan in het hart van de wijk en onderdak bieden aan onze school kinderopvang. Wie de andere partners worden in ons gebouw is nog niet helemaal duidelijk, we houden u op de hoogte! Kijk regelmatig op deze site voor het laatste nieuws. Een spannende tijd, want we hopen een gebouw te kunnen realiseren dat nog beter dan het huidige gebouw aan de wensen van ons onderwijsconcept voldoet.

LAATSTE NIEUWS
We zitten nu in de fase van de keuze van de architect die het gebouw gaat ontwerpen, in samenspraak met de school. Het 'Plan van Eisen', het pakket aan aspecten waaraan het gebouw moet voldoen, is duidelijk. Daarnaast hebben de kandidaat-ontwerpers een omschrijving gehad van het idee dat we hebben over het gebruik van het gebouw.

start schooljaar 2016 - 2017
Inmiddels al weer wat stappen verder. De architect is bekend (Bonnemayer uit Uden) en we hebben al een paar sessies gehad over de wensen van Platijn. De architect is nu aan het tekenen om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan onze ideeŽn.

Inmiddels is ook onze partner bekend; woonorganisatie 'Thuis. Zij realiseren 24 appartementen voor 60-plussers. Kenmerk van het project: Bewoners moeten bereid zijn om elkaar te helpen en voor elkaar te zorgen. Past mooi bij onze manier van werken.